ไอเดียเสื้อเชิ้ต สำหรับสาวๆ

ไอเดียเสื้อเชิ้ต สำหรับสาวๆ แล้ววันนี้นะคะ สำหรับสาวๆคนไหน ที่จะแต่งรูปตัวเองให้ดูดี และดูมีความสุภาพและดูเก๋มีสไตล์สำหรับวันนี้เรามีการแต่งตัวด้วย ไอเดียเสื้อเชิ้ต ไม่ว่าจะเป็นเชิ้ตแขนสั้นหรือเชิ้ตแขนยาวไว้แต่งไปทํางานให้ดูดีและดูไม่แก่จนเกินไปแต่ก็ดูไม่เป็นทางการมากซะด้วยมาฝากกันสำหรับลูกแรกครับแมทเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนๆ

คู่กับกางเกง ขายาวจับจีบอาจ จะเป็นเนื้อผ้าสีน้ำตาล หรือออกน้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลแดง และให้ใส่คู่กับ รองเท้ารัดส้นสี ดำหรือ สีพื้น ลุคนี้จะดูเรียบร้อย แต่แฝงด้วยความเก๋ หรือใครที่ชอบเสื้อแขนยาว อาจจะลองแมทช์ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนๆ กับ กางเกงขายาวตัวหลวมหลวม พี่อาจจะมองดูแล้ว เหมือนจะใหญ่ คงเพลงสักหน่อยเน้น ให้เป็นสีพื้น

อาจจะต้องใส่คู่กับสีฟ้า และ แมทกับรองเท้าผ้าใบโทนสี ที่ต่ำหน่อยอย่าง เช่นสีแดงไปเลย และ สำหรับสาวคนไหนที่ต้องการสวยแบบชิคๆ ดูครู ก็ให้แมท เสื้อลายสก๊อต สีแดงคู่ กับ กางเกง สกินนี่ ยีนส์

ไม่ว่าจะพับขา หรือไม่พับขา ก็ได้แต่ถ้าให้ ลองใส่พับขาแล้วใส่คู่กับผ้าใบโทนสีดำขาวหรือสีเทา ก็จะได้ซื้อที่ดูแบบเต็มตัว ไปเลย หรือ อยากจะลอง

ไอเดียเสื้อเชิ้ต สำหรับสาวๆ
ไอเดียเสื้อเชิ้ต สำหรับสาวๆ

แมทกับเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลเข้มเข้มๆ แล้วพับแขนใส่คู่กับกางเกงยีนส์ ทรงกระบอกที่ดูหลวงบวก กับ รองเท้าคัทชูสีขาว รับรองลุกนี้ดู เรียบร้อย และ เป็นคนโตเอามากๆ และ อีกแบบนึงที่เห็นจะขาด ไม่ได้เลยก็คงเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว

ที่เม้นใส่แบบพับแขน และ ใส่คู่กับกางเกงปลายบาน ชายลุยลุยคู่กับรองเท้าผ้าใบสีขาวพิมพ์ลาย และ Pot เป็นแว่นกันแดด ชิกระเป๋าเก๋ๆนี้จะเห็นสาวๆ ตามมหาลัยชอบแต่ง กัน เอามุกมากหรือจะลอง

แ ม ท เ สื้ อ เ ชิ้ ต แ ข น สั้ น โ ท น สี ฟ้ า สี น้ำ เ งิ น   ไ ม่ ถึ ง กั บ เ ข้ ม ม าก คู่ กั บ   ก ร ะ โ ป ร ง  ย า ว สี เ บ จ  ค ว า ม น่ า มอ  ง ด้ ว ย ร อ ง เ ท้ า ผ้ า ใ บ สี ข า ว รั บ ร อ ง ไ ด้ เ  ล ย ค่ ะ

ว่ า ลุ ค ก า ร แ ต่ ง ตั ว  ที แ ม ท ช์ กั บ เ สื้ อ เ ชิ้ ต จ ะ ทำ ใ ห้ ส า ว ๆ ดู มั่ น ใ จ   แ ล ะ ดู ดี มี ส ไ ต ล์ ไ ม่ แ พ้ ใ ค ร แ น่ น อ น

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >